Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/05/2019 сарыч [ru] сарыч εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2018 Абель [ru] Абель εκφώνηση 1 ψήφοι
07/10/2018 Аббадо [ru] Аббадо εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2018 иммигрировала [ru] иммигрировала εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2018 ослабеваю [ru] ослабеваю εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2018 ослабеваешь [ru] ослабеваешь εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 браслетов [ru] браслетов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 вздохов [ru] вздохов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 байты [ru] байты εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 гектаров [ru] гектаров εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 нервов [ru] нервов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 стёкол [ru] стёкол εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 караты [ru] караты εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 каратов [ru] каратов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 байтов [ru] байтов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 штукой [ru] штукой εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 вандалов [ru] вандалов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 замороженного [ru] замороженного εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 семитов [ru] семитов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 бедуинов [ru] бедуинов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 киргизов [ru] киргизов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 тунгусов [ru] тунгусов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 якутов [ru] якутов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 складами [ru] складами εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 складов [ru] складов εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 киржачец [ru] киржачец εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 киржачцы [ru] киржачцы εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 вильнюсец [ru] вильнюсец εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 вильнюсцы [ru] вильнюсцы εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2018 вереец [ru] вереец εκφώνηση 0 ψήφοι