Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ψήφοι
09/02/2018
Fremstifoss εκφώνηση
Fremstifoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
bófi εκφώνηση
bófi [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
kennarar εκφώνηση
kennarar [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Hafragrautur εκφώνηση
Hafragrautur [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Bergarfoss εκφώνηση
Bergarfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Rauðufossar εκφώνηση
Rauðufossar [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Pokafoss εκφώνηση
Pokafoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Sjávarfoss εκφώνηση
Sjávarfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Bæjarfoss εκφώνηση
Bæjarfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Ægissíðufoss εκφώνηση
Ægissíðufoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Drífandisfoss εκφώνηση
Drífandisfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Eyjabakkafoss εκφώνηση
Eyjabakkafoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Femri-Fellsfoss εκφώνηση
Femri-Fellsfoss [is] 1 ψήφοι
09/02/2018
Faxifoss εκφώνηση
Faxifoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Flögufoss εκφώνηση
Flögufoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Fosstorfufoss εκφώνηση
Fosstorfufoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Gjárfoss εκφώνηση
Gjárfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Þórðarfoss εκφώνηση
Þórðarfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Hamrafoss εκφώνηση
Hamrafoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Hrauneyjafoss εκφώνηση
Hrauneyjafoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Hrísfoss εκφώνηση
Hrísfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Hangandifoss εκφώνηση
Hangandifoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Íráfoss εκφώνηση
Íráfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Jónsfoss εκφώνηση
Jónsfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Kæfufoss εκφώνηση
Kæfufoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Svöðufoss εκφώνηση
Svöðufoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Kerlingarfoss εκφώνηση
Kerlingarfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Króksfoss εκφώνηση
Króksfoss [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Eyrargata εκφώνηση
Eyrargata [is] 0 ψήφοι
09/02/2018
Hafþór εκφώνηση
Hafþór [is] 0 ψήφοι