Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/02/2018 Fremstifoss [is] Fremstifoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 bófi [is] bófi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 kennarar [is] kennarar εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Hafragrautur [is] Hafragrautur εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Bergarfoss [is] Bergarfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Rauðufossar [is] Rauðufossar εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Pokafoss [is] Pokafoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Sjávarfoss [is] Sjávarfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Bæjarfoss [is] Bæjarfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Ægissíðufoss [is] Ægissíðufoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Drífandisfoss [is] Drífandisfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Eyjabakkafoss [is] Eyjabakkafoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Femri-Fellsfoss [is] Femri-Fellsfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Faxifoss [is] Faxifoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Flögufoss [is] Flögufoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Fosstorfufoss [is] Fosstorfufoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Gjárfoss [is] Gjárfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Þórðarfoss [is] Þórðarfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Hamrafoss [is] Hamrafoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Hrauneyjafoss [is] Hrauneyjafoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Hrísfoss [is] Hrísfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Hangandifoss [is] Hangandifoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Íráfoss [is] Íráfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Jónsfoss [is] Jónsfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Kæfufoss [is] Kæfufoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Svöðufoss [is] Svöðufoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Kerlingarfoss [is] Kerlingarfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Króksfoss [is] Króksfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Eyrargata [is] Eyrargata εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2018 Hafþór [is] Hafþór εκφώνηση 0 ψήφοι