Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/02/2020 thank you [en] thank you εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2019 stock exchange [en] stock exchange εκφώνηση 0 ψήφοι
20/04/2019 excoriation disorder [en] excoriation disorder εκφώνηση 0 ψήφοι
20/04/2019 Dermatillomania [en] Dermatillomania εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2019 anticipointment [en] anticipointment εκφώνηση 1 ψήφοι
18/04/2019 Raiser [en] Raiser εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2019 housefully [en] housefully εκφώνηση 1 ψήφοι
18/04/2019 cuttlefish [en] cuttlefish εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 tetraplegic [en] tetraplegic εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 Ileocecectomy [en] Ileocecectomy εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 moment of inertia [en] moment of inertia εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 run in families [en] run in families εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 run through [en] run through εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 jump up [en] jump up εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 elaterite [en] elaterite εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 Fernando Bujones [en] Fernando Bujones εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 Kleenbrite [en] Kleenbrite εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 nerve-curling [en] nerve-curling εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 blackfly [en] blackfly εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 cornerways [en] cornerways εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 dry-cure [en] dry-cure εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 nautophone [en] nautophone εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 hydrovane [en] hydrovane εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 chargeback [en] chargeback εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 TMP [en] TMP εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 hIt the floor [en] hIt the floor εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2019 Sis Mio's really stubborn when she wants to be. [en] Sis Mio's really stubborn when she wants to be. εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 what the hell [en] what the hell εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2019 nymphs and naiads [en] nymphs and naiads εκφώνηση 2 ψήφοι
15/04/2019 went on [en] went on εκφώνηση 0 ψήφοι