Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/04/2019 Unitrin [en] Unitrin εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2019 calcimine [en] calcimine εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 John Simon Bercow [en] John Simon Bercow εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 Doctor Sivana [en] Doctor Sivana εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 Aveton Gifford [en] Aveton Gifford εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 Nicholas Alkemade [en] Nicholas Alkemade εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 Norah Elam [en] Norah Elam εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 William Untermolen [en] William Untermolen εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 dustup [en] dustup εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2019 Bequia [en] Bequia εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 Starhopper [en] Starhopper εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 Luke Rhinehart [en] Luke Rhinehart εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 intertemporal [en] intertemporal εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2019 crimogenic [en] crimogenic εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 intertemporally [en] intertemporally εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2019 shipboy [en] shipboy εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 headwaiter [en] headwaiter εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 overstaffing [en] overstaffing εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2019 expatriated [en] expatriated εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 stovemaker [en] stovemaker εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 dewiest [en] dewiest εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 Ironforge [en] Ironforge εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 lovelily [en] lovelily εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 unbrace [en] unbrace εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 unrig [en] unrig εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 liquefier [en] liquefier εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 packsaddle [en] packsaddle εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2019 exhauster [en] exhauster εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2019 swing-back [en] swing-back εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2019 , [en] , εκφώνηση 0 ψήφοι