Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/06/2011 льносолома [ru] льносолома εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 льносемя [ru] льносемя εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 льнопрядение [ru] льнопрядение εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 навислость [ru] навислость εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Красных Зорь (улица) [ru] Красных Зорь (улица) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Ксения Кахнович [ru] Ксения Кахнович εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Лидия Мордкович [ru] Лидия Мордкович εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 вьюнить [ru] вьюнить εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 отрывается [ru] отрывается εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Крестовский (переулок) [ru] Крестовский (переулок) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Красные Ворота (площадь) [ru] Красные Ворота (площадь) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 зубатый [ru] зубатый εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Красный Казанец (улица) [ru] Красный Казанец (улица) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Лескова (улица) [ru] Лескова (улица) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Лесная (улица) [ru] Лесная (улица) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Кремлёвский (проезд) [ru] Кремлёвский (проезд) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 Лермонтовский (проспект) [ru] Лермонтовский (проспект) εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2011 зажжённый [ru] зажжённый εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2010 фотограф [ru] фотограф εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2010 фрукт [ru] фрукт εκφώνηση 4 ψήφοι
01/08/2010 учитель [ru] учитель εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2010 учебник [ru] учебник εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2010 улица [ru] улица εκφώνηση -1 ψήφοι
01/08/2010 банан [ru] банан εκφώνηση -1 ψήφοι
01/08/2010 почта [ru] почта εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2010 подруга [ru] подруга εκφώνηση 1 ψήφοι
01/08/2010 преподаватель [ru] преподаватель εκφώνηση -1 ψήφοι
01/08/2010 пакет [ru] пакет εκφώνηση 1 ψήφοι
01/08/2010 ёж [ru] ёж εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/08/2010 химик [ru] химик εκφώνηση 1 ψήφοι