Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
04/02/2014 salendo [it] salendo εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 aggiudica [it] aggiudica εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 accorcia [it] accorcia εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 campionessa [it] campionessa εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 assicura [it] assicura εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 ritrovando [it] ritrovando εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 rabbiosa [it] rabbiosa εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 spiazza [it] spiazza εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 lanciata [it] lanciata εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 sventaglio [it] sventaglio εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 connazionale [it] connazionale εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 parigini [it] parigini εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 potenti [it] potenti εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 estraendo [it] estraendo εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 chiude [it] chiude εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 profondi [it] profondi εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 producendo [it] producendo εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 permettendo [it] permettendo εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 equilibrati [it] equilibrati εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 mancava [it] mancava εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 avvicina [it] avvicina εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 sfrutta [it] sfrutta εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 reagisce [it] reagisce εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 allunga [it] allunga εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 distanze [it] distanze εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 smorzata [it] smorzata εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 commette [it] commette εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 gratuiti [it] gratuiti εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 tennista [it] tennista εκφώνηση Από Lilianuccia
04/02/2014 disputando [it] disputando εκφώνηση Από Lilianuccia