Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/01/2013 presqu'île [fr] presqu'île εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 Jean Fourastié [fr] Jean Fourastié εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 Jean Blondel [fr] Jean Blondel εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 Paul Sabatier [fr] Paul Sabatier εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 éclectique [fr] éclectique εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 musée d'art africain [fr] musée d'art africain εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 à proprement parler [fr] à proprement parler εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 la fête des lumières [fr] la fête des lumières εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 poulet aux olives [fr] poulet aux olives εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 musée d'histoire naturelle [fr] musée d'histoire naturelle εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 musée du quai Branly [fr] musée du quai Branly εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 sauter de joie [fr] sauter de joie εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 pâté en croûte [fr] pâté en croûte εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 Les Trente Glorieuses [fr] Les Trente Glorieuses εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/05/2012 maniaque [fr] maniaque εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/05/2012 J'aime beaucoup [fr] J'aime beaucoup εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2012 possesseur [fr] possesseur εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2012 salissant [fr] salissant εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/05/2012 éloignent [fr] éloignent εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/05/2012 le Syrien [fr] le Syrien εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2012 Entendons-nous [fr] Entendons-nous εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές