Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/11/2008 Damien [fr] Damien εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Michel [fr] Michel εκφώνηση -1 ψήφοι
07/11/2008 Jean-Michel [fr] Jean-Michel εκφώνηση 1 ψήφοι
07/11/2008 Guillaume [fr] Guillaume εκφώνηση -2 ψήφοι
07/11/2008 Coralie Clément [fr] Coralie Clément εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Pauline Croze [fr] Pauline Croze εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 liqueur [fr] liqueur εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 eau-de-vie [fr] eau-de-vie εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 marc de champagne [fr] marc de champagne εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 marc de café [fr] marc de café εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 café [fr] café εκφώνηση 1 ψήφοι
07/11/2008 Chartreuse [fr] Chartreuse εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Bernard [fr] Bernard εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Jacqueline [fr] Jacqueline εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2008 Josette [fr] Josette εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Auguste [fr] Auguste εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Charles [fr] Charles εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Arthur [fr] Arthur εκφώνηση 1 ψήφοι
07/11/2008 Henri [fr] Henri εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2008 Louis [fr] Louis εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Angélique [fr] Angélique εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Armelle [fr] Armelle εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Rémi [fr] Rémi εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Stéphane [fr] Stéphane εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Stéphanie [fr] Stéphanie εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Anne [fr] Anne εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Laure [fr] Laure εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Christian [fr] Christian εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Chantecoq [fr] Chantecoq εκφώνηση 0 ψήφοι
07/11/2008 Lucie [fr] Lucie εκφώνηση 0 ψήφοι