Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/11/2008 élection [fr] élection εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 député [fr] député εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 jours [fr] jours εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 année [fr] année εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 mois [fr] mois εκφώνηση 7 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 semaine [fr] semaine εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 samedi [fr] samedi εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 vendredi [fr] vendredi εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 mercredi [fr] mercredi εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 Cartier [fr] Cartier εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 Bourgeault [fr] Bourgeault εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 ancêtres [fr] ancêtres εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 enseigné [fr] enseigné εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 anniversaires [fr] anniversaires εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 Marithé [fr] Marithé εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 Girbaud [fr] Girbaud εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 pour [fr] pour εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 travaillez [fr] travaillez εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 ouvrez [fr] ouvrez εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 regardez [fr] regardez εκφώνηση 5 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 prenez [fr] prenez εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 gorgée [fr] gorgée εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 domestique [fr] domestique εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2008 L'Oréal [fr] L'Oréal εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2008 septembre [fr] septembre εκφώνηση 8 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/11/2008 pourpre [fr] pourpre εκφώνηση 0 ψήφοι
08/11/2008 coucher [fr] coucher εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/11/2008 vaciller [fr] vaciller εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/11/2008 sephora [fr] sephora εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/11/2008 cataracte [fr] cataracte εκφώνηση 0 ψήφοι