Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/05/2014 Cykelbørsen [da] Cykelbørsen εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Fog og Mørup [da] Fog og Mørup εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Bent Grove [da] Bent Grove εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Valkendorfsgade [da] Valkendorfsgade εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Formverk [da] Formverk εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Gammel Kongevej [da] Gammel Kongevej εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Værnedamsvej [da] Værnedamsvej εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Tullinsgade [da] Tullinsgade εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Ikjær [da] Ikjær εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Ro Chokolade [da] Ro Chokolade εκφώνηση 0 ψήφοι
20/06/2013 Nordre Toldbod [da] Nordre Toldbod εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2013 Sankt Hans Torv [da] Sankt Hans Torv εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 tryksværte [da] tryksværte εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Café Mellemrummet [da] Café Mellemrummet εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Ryesgade [da] Ryesgade εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Nørrebro Bryghus [da] Nørrebro Bryghus εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Ravnsborggade [da] Ravnsborggade εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Fælledpark [da] Fælledpark εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Elmegade [da] Elmegade εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Guldbergsgade [da] Guldbergsgade εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Komikken [da] Komikken εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Møllegade [da] Møllegade εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Jagtvej [da] Jagtvej εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Ask Yggdrasil [da] Ask Yggdrasil εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Nannasgade [da] Nannasgade εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Superkilen [da] Superkilen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 Tagensvej [da] Tagensvej εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 strøm [da] strøm εκφώνηση 1 ψήφοι
18/04/2012 Nørrebropark [da] Nørrebropark εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2012 A/B Jæger [da] A/B Jæger εκφώνηση 0 ψήφοι