Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
21/06/2015 장주지몽 [ko] 장주지몽 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남가지몽 [ko] 남가지몽 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남녀유별 [ko] 남녀유별 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남북통일 [ko] 남북통일 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남존여비 [ko] 남존여비 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남녀평등 [ko] 남녀평등 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남십자성 [ko] 남십자성 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 북극성 [ko] 북극성 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남극성 [ko] 남극성 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 보부상 [ko] 보부상 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남녀혼탕 [ko] 남녀혼탕 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 여성관 [ko] 여성관 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남성관 [ko] 남성관 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남가주 [ko] 남가주 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 부계사회 [ko] 부계사회 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 모계사회 [ko] 모계사회 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남생이 [ko] 남생이 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남편감 [ko] 남편감 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남포등 [ko] 남포등 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남학교 [ko] 남학교 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남새밭 [ko] 남새밭 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남반구 [ko] 남반구 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남성미 [ko] 남성미 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남북조시대 [ko] 남북조시대 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 북침 [ko] 북침 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남침 [ko] 남침 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남도타령 [ko] 남도타령 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남루하다 [ko] 남루하다 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 세종기지 [ko] 세종기지 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 남극세종기지 [ko] 남극세종기지 εκφώνηση 0 ψήφοι