Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
21/06/2015 노리쇠 [ko] 노리쇠 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노련하다 [ko] 노련하다 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노각 [ko] 노각 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노가주 [ko] 노가주 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노동복 [ko] 노동복 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노동법 [ko] 노동법 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노방초 [ko] 노방초 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노천명 [ko] 노천명 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노름패 [ko] 노름패 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노동꾼 [ko] 노동꾼 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노른빛 [ko] 노른빛 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노둣돌 [ko] 노둣돌 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노동당 [ko] 노동당 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노년병 [ko] 노년병 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노랑물 [ko] 노랑물 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노대인 [ko] 노대인 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노다지 [ko] 노다지 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노인장 [ko] 노인장 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노총각 [ko] 노총각 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노방주 [ko] 노방주 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노망기 [ko] 노망기 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노동권 [ko] 노동권 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 지린내 [ko] 지린내 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노린내 [ko] 노린내 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노른자위땅 [ko] 노른자위땅 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노른자 [ko] 노른자 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노년기 [ko] 노년기 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노략 [ko] 노략 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노리개 [ko] 노리개 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노을빛 [ko] 노을빛 εκφώνηση 0 ψήφοι