Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
21/06/2015 노랑물 [ko] 노랑물 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노대인 [ko] 노대인 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노다지 [ko] 노다지 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노인장 [ko] 노인장 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노총각 [ko] 노총각 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노방주 [ko] 노방주 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노망기 [ko] 노망기 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노동권 [ko] 노동권 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 지린내 [ko] 지린내 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노린내 [ko] 노린내 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노른자위땅 [ko] 노른자위땅 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노른자 [ko] 노른자 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노년기 [ko] 노년기 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노략 [ko] 노략 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노리개 [ko] 노리개 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노을빛 [ko] 노을빛 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노부부 [ko] 노부부 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노여움 [ko] 노여움 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노래비 [ko] 노래비 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노령인구 [ko] 노령인구 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노친네 [ko] 노친네 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노친 [ko] 노친 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노구 [ko] 노구 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노벨문학상 [ko] 노벨문학상 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노벨 [ko] 노벨 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노송 [ko] 노송 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노한 [ko] 노한 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노획 [ko] 노획 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노통 [ko] 노통 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노반 [ko] 노반 εκφώνηση 0 ψήφοι