Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
21/06/2015 노부부 [ko] 노부부 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노여움 [ko] 노여움 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노래비 [ko] 노래비 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노령인구 [ko] 노령인구 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노친네 [ko] 노친네 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노친 [ko] 노친 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노구 [ko] 노구 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노벨문학상 [ko] 노벨문학상 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노벨 [ko] 노벨 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노송 [ko] 노송 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노한 [ko] 노한 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노획 [ko] 노획 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노통 [ko] 노통 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노반 [ko] 노반 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노부 [ko] 노부 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노상방뇨 [ko] 노상방뇨 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노령 [ko] 노령 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노환 [ko] 노환 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노가다 [ko] 노가다 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노들강변 [ko] 노들강변 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노방 [ko] 노방 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노처녀 [ko] 노처녀 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노론 [ko] 노론 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 전교조 [ko] 전교조 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 민주노총 [ko] 민주노총 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 한국노총 [ko] 한국노총 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노어 [ko] 노어 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노객 [ko] 노객 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노면 [ko] 노면 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2015 노정 [ko] 노정 εκφώνηση 0 ψήφοι