Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/11/2012 zymoscope [en] zymoscope εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2012 zymoplastic [en] zymoplastic εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2012 Paraliminal [en] Paraliminal εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 Shanae [en] Shanae εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2012 Polystyrol [en] Polystyrol εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 moma [en] moma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/10/2012 Albert Maysles [en] Albert Maysles εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/10/2012 omega 6 [en] omega 6 εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2012 omega 3 [en] omega 3 εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2012 Briann January [en] Briann January εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 boogey [en] boogey εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 sciosophy [en] sciosophy εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 siffilate [en] siffilate εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 unsepulchered [en] unsepulchered εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 one-liners [en] one-liners εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 metempsychosis [en] metempsychosis εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 ineffability [en] ineffability εκφώνηση 0 ψήφοι
21/10/2012 polyketide [en] polyketide εκφώνηση 1 ψήφοι
21/10/2012 Saint Ignace [en] Saint Ignace εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 recondite [en] recondite εκφώνηση -1 ψήφοι
20/10/2012 Conley [en] Conley εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2012 Arsinoitherium [en] Arsinoitherium εκφώνηση 0 ψήφοι
19/10/2012 John Dos Passos [en] John Dos Passos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] Dupuytren's contracture εκφώνηση 1 ψήφοι
14/10/2012 Thomas Nagel [en] Thomas Nagel εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] Montpelier, Vermont εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/10/2012 dominative [en] dominative εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phthalaldehyde εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/10/2012 mineralocorticoid [en] mineralocorticoid εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] Melvin L. Prueitt εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές