Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] Dupuytren's contracture εκφώνηση 1 ψήφοι
14/10/2012 Thomas Nagel [en] Thomas Nagel εκφώνηση -1 ψήφοι
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] Montpelier, Vermont εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/10/2012 dominative [en] dominative εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 Holles Street [en] Holles Street εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phthalaldehyde εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/10/2012 mineralocorticoid [en] mineralocorticoid εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] Melvin L. Prueitt εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/10/2012 Carpathians [en] Carpathians εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/10/2012 jayleen [en] jayleen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/10/2012 batik [en] batik εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 skidmore [en] skidmore εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 longcat [en] longcat εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2012 Lowes [en] Lowes εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2012 tzatziki [en] tzatziki εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2012 Louis Freeh [en] Louis Freeh εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2012 Sensient Technologies [en] Sensient Technologies εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2012 Scyphozoa [en] Scyphozoa εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2012 varenicline [en] varenicline εκφώνηση -1 ψήφοι
10/07/2012 cetuximab [en] cetuximab εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2012 Banoffee pie [en] Banoffee pie εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2012 nomophobe [en] nomophobe εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2012 octomom [en] octomom εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2012 Traverse City [en] Traverse City εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] electrohydrodynamics εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2012 Angostura bitters [en] Angostura bitters εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/06/2012 sluggard [en] sluggard εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2012 somatization [en] somatization εκφώνηση 0 ψήφοι
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] Martha Nussbaum εκφώνηση 0 ψήφοι
07/06/2012 death toll [en] death toll εκφώνηση 6 ψήφοι Καλύτερες προφορές