Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2010 عاشقى [bal] عاشقى εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 همره [bal] همره εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/08/2010 دوست [bal] دوست εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 کچک [bal] کچک εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 مزن [bal] مزن εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 کسان [bal] کسان εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/08/2010 كاغذ [bal] كاغذ εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 جنگ [bal] جنگ εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 برز ئه [bal] برز ئه εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 جهل ئه [bal] جهل ئه εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/08/2010 لعب [bal] لعب εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 سياه [bal] سياه εκφώνηση 1 ψήφοι
24/08/2010 سپيت [bal] سپيت εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
24/08/2010 مات [bal] مات εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 پت [bal] پت εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 گوهر [bal] گوهر εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2010 برات [bal] برات εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2010 كاگد [bal] كاگد εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/08/2010 مكران [bal] مكران εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2010 كوئٹہ [bal] كوئٹہ εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2010 بلوچستان [bal] بلوچستان εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/07/2010 آنديک [bal] آنديک εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2010 كشور [bal] كشور εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2010 بچک [bal] بچک εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2010 چک [bal] چک εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2010 جنک [bal] جنک εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2010 مردين [bal] مردين εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2010 ژنين [bal] ژنين εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/07/2010 لوگ [bal] لوگ εκφώνηση 0 ψήφοι