Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/03/2012 vocab [en] vocab εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Prichard [en] Prichard εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Steve Ovett [en] Steve Ovett εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 seamen [en] seamen εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Decarboxylase [en] Decarboxylase εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 aminobutyl [en] aminobutyl εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Mulligans Inn [en] Mulligans Inn εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Hachaliah [en] Hachaliah εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Thacker [en] Thacker εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Mirtazapine [en] Mirtazapine εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Helminthology [en] Helminthology εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 customise [en] customise εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/03/2012 rete testis [en] rete testis εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Long John Silver [en] Long John Silver εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2012 Imperial County [en] Imperial County εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 uninvited [en] uninvited εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 teflon [en] teflon εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 emigrated [en] emigrated εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 Passion Week [en] Passion Week εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 Jewess [en] Jewess εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 Liam Paris Howlett [en] Liam Paris Howlett εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 Leeroy [en] Leeroy εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 Calaveras County [en] Calaveras County εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/03/2012 Colusa County [en] Colusa County εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 Contra Costa County [en] Contra Costa County εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 heartsick [en] heartsick εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 flubby [en] flubby εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 blood-red [en] blood-red εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 quad-core [en] quad-core εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2012 shitload [en] shitload εκφώνηση 1 ψήφοι