Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/09/2013 erikejo [eo] erikejo εκφώνηση 0 ψήφοι
01/09/2013 eriko [eo] eriko εκφώνηση 0 ψήφοι
01/09/2013 eksterlanda [eo] eksterlanda εκφώνηση 0 ψήφοι
01/09/2013 eksterordinara [eo] eksterordinara εκφώνηση 0 ψήφοι
01/09/2013 ĵaluza [eo] ĵaluza εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 memstudi [eo] memstudi εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 antisepsilo [eo] antisepsilo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 enigi [eo] enigi εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 dusenca [eo] dusenca εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 kolektiva [eo] kolektiva εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 kolektivo [eo] kolektivo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 komplico [eo] komplico εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 aerlinio [eo] aerlinio εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 litkuseno [eo] litkuseno εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 nekonataj [eo] nekonataj εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 krucforme [eo] krucforme εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 komforte [eo] komforte εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 krome [eo] krome εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 malavantaĝo [eo] malavantaĝo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 dusignifa [eo] dusignifa εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 kolektanto [eo] kolektanto εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 kolekto [eo] kolekto εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 komploto [eo] komploto εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 komponi [eo] komponi εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 komponisto [eo] komponisto εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 lernejestro [eo] lernejestro εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 lernigi [eo] lernigi εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 lernita [eo] lernita εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 gvidado [eo] gvidado εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 konfirmi [eo] konfirmi εκφώνηση 0 ψήφοι