Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/11/2009 retahíla [es] retahíla εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 restringido [es] restringido εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 retaco [es] retaco εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 resumido [es] resumido εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 retablo [es] retablo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 resurgir [es] resurgir εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 restringir [es] restringir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 resucitado [es] resucitado εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 resumir [es] resumir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 sureño [es] sureño εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 sureste [es] sureste εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 surco [es] surco εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 supurar [es] supurar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 supurante [es] supurante εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 surto [es] surto εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2009 surcar [es] surcar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 suramericano [es] suramericano εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 surafricano [es] surafricano εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 sesera [es] sesera εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 surtir [es] surtir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 meridional [es] meridional εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 surgimiento [es] surgimiento εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 tasca [es] tasca εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 tarugo [es] tarugo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 alcornoque [es] alcornoque εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 tarumba [es] tarumba εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 tartamudear [es] tartamudear εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 tartamudeo [es] tartamudeo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 torpe [es] torpe εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/11/2009 tartufo [es] tartufo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές