Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/07/2013 kontrabandisto [eo] kontrabandisto εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 malario [eo] malario εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 kromnomo [eo] kromnomo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 impertinenteco [eo] impertinenteco εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 likvida [eo] likvida εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 komunismo [eo] komunismo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 komunisto [eo] komunisto εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 minerala [eo] minerala εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 mineralo [eo] mineralo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 junulino [eo] junulino εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 sáfico [es] sáfico εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 calima [es] calima εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 francófilo [es] francófilo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 fotólisis [es] fotólisis εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 cuadro sinóptico [es] cuadro sinóptico εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 geoestacionario [es] geoestacionario εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 isobárico [es] isobárico εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 cátodo [es] cátodo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 galvánico [es] galvánico εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 sofisma [es] sofisma εκφώνηση 0 ψήφοι
25/07/2013 gangas [es] gangas εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2012 Javier Gómez Noya [es] Javier Gómez Noya εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 cindro [eo] cindro εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 knaboj [eo] knaboj εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 koloroj [eo] koloroj εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 erinaco [eo] erinaco εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 lagoj [eo] lagoj εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 kursoj [eo] kursoj εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 kuŝas [eo] kuŝas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 laktoj [eo] laktoj εκφώνηση 0 ψήφοι