Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/12/2009 auditorio [es] auditorio εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/12/2009 hirsuto [es] hirsuto εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/12/2009 hipódromo [es] hipódromo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 rectilíneo [es] rectilíneo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 retina [es] retina εκφώνηση 2 ψήφοι
10/12/2009 regenerado [es] regenerado εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 recusable [es] recusable εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 intensificar [es] intensificar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 recular [es] recular εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 desdecir [es] desdecir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 regata [es] regata εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/12/2009 regate [es] regate εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/12/2009 reedificar [es] reedificar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/12/2009 rehacer [es] rehacer εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/12/2009 arruinarse [es] arruinarse εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/12/2009 rehacerse [es] rehacerse εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/12/2009 reemplazo [es] reemplazo εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/12/2009 avaro [es] avaro εκφώνηση 2 ψήφοι
25/11/2009 desvincular [es] desvincular εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 democratizar [es] democratizar εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 emancipar [es] emancipar εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 desenredar [es] desenredar εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 Kanariaj Insuloj [eo] Kanariaj Insuloj εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2009 despejar [es] despejar εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 desbloquear [es] desbloquear εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 licenciar [es] licenciar εκφώνηση 1 ψήφοι
25/11/2009 dispensar [es] dispensar εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 independizar [es] independizar εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 redimir [es] redimir εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/11/2009 Kastilio [eo] Kastilio εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές