Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/11/2009 cuadrilla [es] cuadrilla εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/11/2009 cuadragésima [es] cuadragésima εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/11/2009 incrementarse [es] incrementarse εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/11/2009 bucle [es] bucle εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/11/2009 eufónico [es] eufónico εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/11/2009 Aquisgrán [es] Aquisgrán εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 barquilla [es] barquilla εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 apartarse [es] apartarse εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 nao [es] nao εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 napias [es] napias εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 barquichuelo [es] barquichuelo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 aparejador [es] aparejador εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 barra [es] barra εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 baremo [es] baremo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 bardo [es] bardo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 níveo [es] níveo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/11/2009 nobiliario [es] nobiliario εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 hexaedro [es] hexaedro εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 zampón [es] zampón εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 hiato [es] hiato εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 zampatortas [es] zampatortas εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 zambullida [es] zambullida εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 hez [es] hez εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 heteróclito [es] heteróclito εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 herrumbroso [es] herrumbroso εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 herrumbre [es] herrumbre εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 herreriano [es] herreriano εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/11/2009 herrumbrar [es] herrumbrar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2009 fatalidad [es] fatalidad εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2009 opulento [es] opulento εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές