Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/02/2016 skilurðu [is] skilurðu εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 bar [is] bar εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 illviðri [is] illviðri εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 Miðaftann [is] Miðaftann εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 vegabréfaeftirlit [is] vegabréfaeftirlit εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 meir [is] meir εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 gullfalleg [is] gullfalleg εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 léleg [is] léleg εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 jaðar [is] jaðar εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 djúpt [is] djúpt εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 sérhljóði [is] sérhljóði εκφώνηση 0 ψήφοι
30/06/2015 dagblaði [is] dagblaði εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 strákarnir [is] strákarnir εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 stúlkur [is] stúlkur εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 matseðlinum [is] matseðlinum εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 hef [is] hef εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 drengurinn [is] drengurinn εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 stúlkan [is] stúlkan εκφώνηση 2 ψήφοι
30/06/2015 þróun [is] þróun εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 líkamning [is] líkamning εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 Samningsaðili [is] Samningsaðili εκφώνηση 1 ψήφοι
30/06/2015 gír [is] gír εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2015 löggæslumyndavélunum [is] löggæslumyndavélunum εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2015 eldgjá [is] eldgjá εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2015 hryllingur [is] hryllingur εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2015 laut [is] laut εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2015 Hvanndalsbræður [is] Hvanndalsbræður εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2015 Hrist [is] Hrist εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2015 Ingólfsson [is] Ingólfsson εκφώνηση 1 ψήφοι
20/06/2015 ráðvilltur [is] ráðvilltur εκφώνηση 0 ψήφοι