Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ψήφοι
18/02/2016
skilurðu εκφώνηση
skilurðu [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
bar εκφώνηση
bar [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
illviðri εκφώνηση
illviðri [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
Miðaftann εκφώνηση
Miðaftann [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
vegabréfaeftirlit εκφώνηση
vegabréfaeftirlit [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
meir εκφώνηση
meir [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
gullfalleg εκφώνηση
gullfalleg [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
léleg εκφώνηση
léleg [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
jaðar εκφώνηση
jaðar [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
djúpt εκφώνηση
djúpt [is] 0 ψήφοι
18/02/2016
sérhljóði εκφώνηση
sérhljóði [is] 0 ψήφοι
30/06/2015
dagblaði εκφώνηση
dagblaði [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
strákarnir εκφώνηση
strákarnir [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
stúlkur εκφώνηση
stúlkur [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
matseðlinum εκφώνηση
matseðlinum [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
hef εκφώνηση
hef [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
drengurinn εκφώνηση
drengurinn [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
stúlkan εκφώνηση
stúlkan [is] 2 ψήφοι
30/06/2015
þróun εκφώνηση
þróun [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
líkamning εκφώνηση
líkamning [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
Samningsaðili εκφώνηση
Samningsaðili [is] 1 ψήφοι
30/06/2015
gír εκφώνηση
gír [is] 1 ψήφοι
22/06/2015
löggæslumyndavélunum εκφώνηση
löggæslumyndavélunum [is] 1 ψήφοι
22/06/2015
eldgjá εκφώνηση
eldgjá [is] 1 ψήφοι
22/06/2015
hryllingur εκφώνηση
hryllingur [is] 1 ψήφοι
22/06/2015
laut εκφώνηση
laut [is] 1 ψήφοι
22/06/2015
Hvanndalsbræður εκφώνηση
Hvanndalsbræður [is] 1 ψήφοι
22/06/2015
Hrist εκφώνηση
Hrist [is] 1 ψήφοι
22/06/2015
Ingólfsson εκφώνηση
Ingólfsson [is] 1 ψήφοι
20/06/2015
ráðvilltur εκφώνηση
ráðvilltur [is] 0 ψήφοι