Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/04/2013 Bundesliga-hår [da] Bundesliga-hår εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2012 de er her [da] de er her εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 han [da] han εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 forbrydelse [da] forbrydelse εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 udsolgt [da] udsolgt εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 vagt [da] vagt εκφώνηση 1 ψήφοι
10/05/2012 palmquist [da] palmquist εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 kjolen [da] kjolen εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Rågeleje [da] Rågeleje εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 bagatel [da] bagatel εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 heroppe [da] heroppe εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 selvlyde [da] selvlyde εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 vokaler [da] vokaler εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 åbenhed [da] åbenhed εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 benægte [da] benægte εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 grund [da] grund εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Bjergegaard [da] Bjergegaard εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 domino [da] domino εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Perlen [da] Perlen εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Lina [da] Lina εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Glyngøre [da] Glyngøre εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Hambrosgade [da] Hambrosgade εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Balkonen [da] Balkonen εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 jydsk [da] jydsk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Nygade [da] Nygade εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Lindevej [da] Lindevej εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Bryghuset [da] Bryghuset εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 Blomme [da] Blomme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/05/2012 skørbug [da] skørbug εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2012 vitaminmangel [da] vitaminmangel εκφώνηση 0 ψήφοι