Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/04/2011 kontaktoplysninger [da] kontaktoplysninger εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/04/2011 Kontakte [da] Kontakte εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 kommunes [da] kommunes εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 kommunerne [da] kommunerne εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 give [da] give εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 Giver [da] Giver εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 gratis [da] gratis εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2011 Kommunen [da] Kommunen εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 klik [da] klik εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 hvornår [da] hvornår εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/04/2011 hurtigst [da] hurtigst εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 hjælpen [da] hjælpen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/04/2011 hjælp [da] hjælp εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/04/2011 hjemmeside [da] hjemmeside εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 hjemmepleje [da] hjemmepleje εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/04/2011 herrens [da] herrens εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 herfor [da] herfor εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 Herefter [da] Herefter εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 gøremål [da] gøremål εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 gruppeleder [da] gruppeleder εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 gammeldags [da] gammeldags εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 førtidspensionist [da] førtidspensionist εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 forsinker [da] forsinker εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 forløb [da] forløb εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/04/2011 ENS [da] ENS εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2011 dåd [da] dåd εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/04/2011 dyd [da] dyd εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 derved [da] derved εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 derfor [da] derfor εκφώνηση 1 ψήφοι
15/04/2011 brug [da] brug εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές