Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/01/2016 les hauteurs [fr] les hauteurs εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2016 hauteurs [fr] hauteurs εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2016 des incas [fr] des incas εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2016 le bruit court que [fr] le bruit court que εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2016 à ras bord [fr] à ras bord εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2016 le saut [fr] le saut εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2016 hip-hop [fr] hip-hop εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2016 œil globuleux [fr] œil globuleux εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 Tamil [fr] Tamil εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] c’est mon Jules εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 à force de coups [fr] à force de coups εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] Pierre Valdès εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 chandelier [fr] chandelier εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 selon les pays [fr] selon les pays εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite εκφώνηση 0 ψήφοι