Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez εκφώνηση 1 ψήφοι
15/05/2015 rassures [fr] rassures εκφώνηση 1 ψήφοι
15/05/2015 événement [fr] événement εκφώνηση -1 ψήφοι
13/05/2015 New-York [fr] New-York εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 égal à la somme [fr] égal à la somme εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 être introduite par [fr] être introduite par εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 être plus réduit [fr] être plus réduit εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 au-delà du [fr] au-delà du εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 définir certaines règles [fr] définir certaines règles εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 juxtaposition de lettres [fr] juxtaposition de lettres εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 sans indication supplémentaire [fr] sans indication supplémentaire εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 espaces contigus [fr] espaces contigus εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 cadrans solaires [fr] cadrans solaires εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 C'est le cas [fr] C'est le cas εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 À nous de jouer ! [fr] À nous de jouer ! εκφώνηση 0 ψήφοι