Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] Pierre Valdès εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 chandelier [fr] chandelier εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 selon les pays [fr] selon les pays εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez εκφώνηση 1 ψήφοι
15/05/2015 rassures [fr] rassures εκφώνηση 1 ψήφοι
15/05/2015 événement [fr] événement εκφώνηση -1 ψήφοι
13/05/2015 New-York [fr] New-York εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs εκφώνηση 0 ψήφοι
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte εκφώνηση 0 ψήφοι