Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/03/2019 atipléis [es] atipléis εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 asfalté [es] asfalté εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 prohíjan [es] prohíjan εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 créticos [es] créticos εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 rujía [es] rujía εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 síquicas [es] síquicas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 bromeé [es] bromeé εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 sagú [es] sagú εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 pepú [es] pepú εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 pelú [es] pelú εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 pirú [es] pirú εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 trascurrí [es] trascurrí εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 serillos [es] serillos εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 silicios [es] silicios εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 simplismos [es] simplismos εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 amplitudes [es] amplitudes εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 altitudes [es] altitudes εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 cristaloide [es] cristaloide εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 cristaloides [es] cristaloides εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 parónimas [es] parónimas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 conyúdices [es] conyúdices εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 crustáceas [es] crustáceas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 copríncipe [es] copríncipe εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 coloideas [es] coloideas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 cicloideas [es] cicloideas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 sordino [es] sordino εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 palón [es] palón εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 subreino [es] subreino εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 cuentachiles [es] cuentachiles εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2019 paltó [es] paltó εκφώνηση 0 ψήφοι