Μέλος:

daShTRiCk

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους daShTRiCk

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/08/2019 nota kağıdı [tr] nota kağıdı εκφώνηση 0 ψήφοι
06/08/2019 Dürri [tr] Dürri εκφώνηση 0 ψήφοι
06/08/2019 Düri [tr] Düri εκφώνηση 0 ψήφοι
06/08/2019 Duruiz [tr] Duruiz εκφώνηση 0 ψήφοι
06/08/2019 mâd [tr] mâd εκφώνηση 0 ψήφοι
06/08/2019 Delaredo [tr] Delaredo εκφώνηση 0 ψήφοι
06/08/2019 vurgulamalısın [tr] vurgulamalısın εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 اﻋﺪا [ota] اﻋﺪا εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 laf-ü güzaf [ota] laf-ü güzaf εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Suut [tr] Suut εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Sungun [tr] Sungun εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 sun [tr] sun εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Sülü [tr] Sülü εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Sürsoy [tr] Sürsoy εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Süngür [tr] Süngür εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 [tr] sü εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 toku [tr] toku εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Tongur [tr] Tongur εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 ince ince [tr] ince ince εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Tokyüz [tr] Tokyüz εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Tokuztuğ [tr] Tokuztuğ εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Toktuğ [tr] Toktuğ εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 urun [tr] urun εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Uruz [tr] Uruz εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Uruş [tr] Uruş εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 usum [tr] usum εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 usuk [tr] usuk εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Uzsoy [tr] Uzsoy εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Uytun [tr] Uytun εκφώνηση 0 ψήφοι
23/03/2019 Übük [tr] Übük εκφώνηση 0 ψήφοι