Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/01/2010 丁汝昌 [zh] 丁汝昌 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 丁字步 [zh] 丁字步 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 丁 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一齐 [zh] 一齐 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一齊 [zh] 一齊 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一鳞半爪 [zh] 一鳞半爪 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一鱗半爪 [zh] 一鱗半爪 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一点 [zh] 一点 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一點 [zh] 一點 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一头 [zh] 一头 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一类 [zh] 一类 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一项 [zh] 一项 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一頭 [zh] 一頭 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一項 [zh] 一項 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鷩 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鸶 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鹪 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鷦 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鷥 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鷞 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鷙 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鹥 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 [zh] 鷕 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一陣 [zh] 一陣 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一阵 [zh] 一阵 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一阵子 [zh] 一阵子 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一陣子 [zh] 一陣子 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一面 [zh] 一面 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一体 [zh] 一体 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2010 一體 [zh] 一體 εκφώνηση 0 ψήφοι