Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
16/04/2009 tri [lmo] tri εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 quater [lmo] quater εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 cinch [lmo] cinch εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 ses [lmo] ses εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 set [lmo] set εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 vot [lmo] vot εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 des [lmo] des εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 quest [lmo] quest εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 quel [lmo] quel εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 sacocia [lmo] sacocia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 barlafüs [lmo] barlafüs εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 dedree [lmo] dedree εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 inanz [lmo] inanz εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 fiur [lmo] fiur εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 ghitara [lmo] ghitara εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 bögg [lmo] bögg εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 mónd [lmo] mónd εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 nagot [lmo] nagot εκφώνηση Από teralibera
16/04/2009 spüel [lmo] spüel εκφώνηση Από francesca999
16/04/2009 pigota [lmo] pigota εκφώνηση Από teralibera
16/04/2009 cadrega [lmo] cadrega εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 scagn [lmo] scagn εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 fess [lmo] fess εκφώνηση Από Paolo_B
16/04/2009 zafran [lmo] zafran εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 denter [lmo] denter εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 pan [lmo] pan εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 armuàr [lmo] armuàr εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 vín [lmo] vín εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 üss [lmo] üss εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2009 pià [lmo] pià εκφώνηση 0 ψήφοι