Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/12/2009 rataspuz [lmo] rataspuz εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 pioegg [lmo] pioegg εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 passarin [lmo] passarin εκφώνηση -1 ψήφοι
31/12/2009 biss [lmo] biss εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 bissa scudelera [lmo] bissa scudelera εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 lumaga [lmo] lumaga εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 rosignoe [lmo] rosignoe εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 giovanin [lmo] giovanin εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 formiga [lmo] formiga εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 conili [lmo] conili εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 lombrigh [lmo] lombrigh εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 Ania [lmo] Ania εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 Bordon [lmo] Bordon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 gravalon [lmo] gravalon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 parpai [lmo] parpai εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 gaina [lmo] gaina εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 lagoe [lmo] lagoe εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 avia [lmo] avia εκφώνηση 0 ψήφοι
31/12/2009 gambar [lmo] gambar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2009 sghirat [lmo] sghirat εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 bügigatul [lmo] bügigatul εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 de sfros [lmo] de sfros εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 sutbanch [lmo] sutbanch εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 cicà [lmo] cicà εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 stupa [lmo] stupa εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 lüj [lmo] lüj εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 persona [lmo] persona εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 drita [lmo] drita εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 manzína [lmo] manzína εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2009 serc [lmo] serc εκφώνηση 0 ψήφοι