Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/01/2012 торһуд [xal] торһуд εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 һууҗмул [xal] һууҗмул εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 Тату [xal] Тату εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 һәрглх [xal] һәрглх εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 көөрх [xal] көөрх εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/01/2012 аав [xal] аав εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 ээҗ [xal] ээҗ εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/01/2012 нульмсн [xal] нульмсн εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/01/2012 хәләх [xal] хәләх εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 Тутрһн [xal] Тутрһн εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 тууль [xal] тууль εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] Зүн һарин нутг εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 Жөөлн [xal] Жөөлн εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 Өөрд [xal] Өөрд εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] Һалдан-Бошгт εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] Хальмг Таңһч εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 дөрвүд [xal] дөрвүд εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 җаавадх [xal] җаавадх εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 иҗл [xal] иҗл εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 әрәсә [xal] әрәсә εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 өлкчн [xal] өлкчн εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 баавһа [xal] баавһа εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 тоомсрта [xal] тоомсрта εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] бәәлһнә нерн εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 мөрн [xal] мөрн εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 мөчн [xal] мөчн εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2011 моһа [xal] моһа εκφώνηση 0 ψήφοι