Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
22/05/2014 knapperne [da] knapperne εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 aftalte [da] aftalte εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 aftalt [da] aftalt εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 bærer [da] bærer εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 bestemte [da] bestemte εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 betjente [da] betjente εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 bløder [da] bløder εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 bøjer [da] bøjer εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 bøjede [da] bøjede εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2014 bøjet [da] bøjet εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 Mathilde Gøhler [da] Mathilde Gøhler εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 fængsler [da] fængsler εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2014 fængslerne [da] fængslerne εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 drukner [da] drukner εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 druknede [da] druknede εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 Druknet [da] Druknet εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 derude [da] derude εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2014 derud [da] derud εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 Esrum [da] Esrum εκφώνηση 2 ψήφοι
22/05/2014 cistercienserkloster [da] cistercienserkloster εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2014 sparet [da] sparet εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 Poul Schierbeck [da] Poul Schierbeck εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 Niels, lyhne [da] Niels, lyhne εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 Lyhne [da] Lyhne εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 Mette Nørnberg Pedersen [da] Mette Nørnberg Pedersen εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 Laura Drasbæk [da] Laura Drasbæk εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 Mille-Marie Treschow [da] Mille-Marie Treschow εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 Lene Kamm [da] Lene Kamm εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 trængsel [da] trængsel εκφώνηση 0 ψήφοι
07/10/2013 forfængelig [da] forfængelig εκφώνηση 0 ψήφοι