Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/05/2013 Laura [da] Laura εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Leah [da] Leah εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Leif [da] Leif εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Lennart [da] Lennart εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Leonard [da] Leonard εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Liam [da] Liam εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 svømmebukser [da] svømmebukser εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Muspellheim [da] Muspellheim εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Lillian [da] Lillian εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Linus [da] Linus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Lucas [da] Lucas εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Lucia [da] Lucia εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Lukas [da] Lukas εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Lydia [da] Lydia εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Manfred [da] Manfred εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Maren [da] Maren εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Marina [da] Marina εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Margit [da] Margit εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Margareta [da] Margareta εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Marius [da] Marius εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Yngve [da] Yngve εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Martha [da] Martha εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Wenche [da] Wenche εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Matthæus [da] Matthæus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Poula [da] Poula εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Maximilian [da] Maximilian εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Miriam [da] Miriam εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Mirjam [da] Mirjam εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Monica [da] Monica εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 nanna [da] nanna εκφώνηση 0 ψήφοι