Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/05/2017 Interlocutors [en] Interlocutors εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2017 John Peerybingle [en] John Peerybingle εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2017 Beast of Bodmin [en] Beast of Bodmin εκφώνηση 1 ψήφοι
15/05/2017 shooting brake [en] shooting brake εκφώνηση 0 ψήφοι
15/05/2017 Naegele's rule [en] Naegele's rule εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 slothfulness [en] slothfulness εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 kept [en] kept εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 smoked [en] smoked εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Petticoat Lane [en] Petticoat Lane εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 unrequited [en] unrequited εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Lark Rise to Candleford [en] Lark Rise to Candleford εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 James Strachey [en] James Strachey εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Leavisite [en] Leavisite εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Francis Walsingham [en] Francis Walsingham εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 divulgation [en] divulgation εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 agnail [en] agnail εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Phytolith [en] Phytolith εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 passer (bird) [en] passer (bird) εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Onan [en] Onan εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 Idomeneus [en] Idomeneus εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Homo naledi [en] Homo naledi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 gabardines [en] gabardines εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 damp course [en] damp course εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 cold-bloodedly [en] cold-bloodedly εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 Flavius Heraclius Augustus [en] Flavius Heraclius Augustus εκφώνηση 2 ψήφοι
09/05/2017 Cassander [en] Cassander εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Widecombe Fair [en] Widecombe Fair εκφώνηση 1 ψήφοι
09/05/2017 opportune [en] opportune εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2017 Corvidae [en] Corvidae εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2017 aneurysmally [en] aneurysmally εκφώνηση 0 ψήφοι