Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/01/2017 Jarndyce [en] Jarndyce εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2017 Bohmian [en] Bohmian εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2017 diaschisis [en] diaschisis εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2017 proteaceae [en] proteaceae εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2017 rhabdoviridae [en] rhabdoviridae εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2017 diabetograph [en] diabetograph εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2017 dipyrrole [en] dipyrrole εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2017 Necator americanus [en] Necator americanus εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2017 lymphoproliferation [en] lymphoproliferation εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 phthisicky [en] phthisicky εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 demonstrably [en] demonstrably εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 kininase [en] kininase εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 exilic [en] exilic εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 maenads [en] maenads εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 Fitzjames [en] Fitzjames εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 Rokeby Venus [en] Rokeby Venus εκφώνηση 1 ψήφοι
02/01/2017 Denby [en] Denby εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 neurolemma [en] neurolemma εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 epifluorescent [en] epifluorescent εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 luxate [en] luxate εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 Thoby [en] Thoby εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 leukocytic [en] leukocytic εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 spirochetal [en] spirochetal εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 Membranoproliferative glomerulonephritis [en] Membranoproliferative glomerulonephritis εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 oneirocritic [en] oneirocritic εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 peritoneovenous [en] peritoneovenous εκφώνηση 0 ψήφοι
02/01/2017 internists [en] internists εκφώνηση 1 ψήφοι
30/12/2016 Camulodunum [en] Camulodunum εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2016 Animal Farm [en] Animal Farm εκφώνηση 2 ψήφοι
19/12/2016 Geschwind–Galaburda hypothesis [en] Geschwind–Galaburda hypothesis εκφώνηση 0 ψήφοι