Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/03/2010 precedida [es] precedida εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 triptongos [es] triptongos εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 monosílabas [es] monosílabas εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 diacrítica [es] diacrítica εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 aletargarse [es] aletargarse εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 endócrino [es] endócrino εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 anaxágoras [es] anaxágoras εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 fluorescente [es] fluorescente εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 ópalo [es] ópalo εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 zambullir [es] zambullir εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/03/2010 aseando [es] aseando εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 enhebrado [es] enhebrado εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 pizarrón [es] pizarrón εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 cerciorar [es] cerciorar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 mecer [es] mecer εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 escudriñado [es] escudriñado εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 resello [es] resello εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 susceptible [es] susceptible εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 diferenciando [es] diferenciando εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 recogiendo [es] recogiendo εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 trenzando [es] trenzando εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 trenzado [es] trenzado εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 herniado [es] herniado εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 avituallado [es] avituallado εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 amplificando [es] amplificando εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 ensuciando [es] ensuciando εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 exhumando [es] exhumando εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 exhumado [es] exhumado εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 exhumador [es] exhumador εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2010 auspiciando [es] auspiciando εκφώνηση 0 ψήφοι