Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/12/2010 swampy [en] swampy εκφώνηση 0 ψήφοι
26/12/2010 creditable [en] creditable εκφώνηση 0 ψήφοι
26/12/2010 untainted [en] untainted εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/12/2010 plumpness [en] plumpness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 hawkishness [en] hawkishness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 dumbness [en] dumbness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 doziness [en] doziness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 sloppiness [en] sloppiness εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/12/2010 sluggishness [en] sluggishness εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/12/2010 clerical [en] clerical εκφώνηση 1 ψήφοι
19/12/2010 sleeplessness [en] sleeplessness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 sleekness [en] sleekness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 preposterousness [en] preposterousness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 apple cider [en] apple cider εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 regretfulness [en] regretfulness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 acuteness [en] acuteness εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/12/2010 joyousness [en] joyousness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 jerkiness [en] jerkiness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 unobtrusiveness [en] unobtrusiveness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 lankiness [en] lankiness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 usableness [en] usableness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 laxness [en] laxness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 strictness [en] strictness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 stoutness [en] stoutness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 quaintness [en] quaintness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 numerosity [en] numerosity εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2010 obtrusiveness [en] obtrusiveness εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 descending [en] descending εκφώνηση -1 ψήφοι
18/12/2010 haughtiness [en] haughtiness εκφώνηση 1 ψήφοι
18/12/2010 wickedness [en] wickedness εκφώνηση 1 ψήφοι