Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/02/2014 компот [ru] компот εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 гол [ru] гол εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 слово [ru] слово εκφώνηση -1 ψήφοι
24/02/2014 продать [ru] продать εκφώνηση 1 ψήφοι
24/02/2014 математика [ru] математика εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 предать [ru] предать εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 рис [ru] рис εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 предавать [ru] предавать εκφώνηση 0 ψήφοι
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся εκφώνηση -1 ψήφοι
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй εκφώνηση 1 ψήφοι
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 роутер [ru] роутер εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор εκφώνηση 1 ψήφοι
16/02/2014 влажная [ru] влажная εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2014 влажное [ru] влажное εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2014 Италии [ru] Италии εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2014 озвучивай [ru] озвучивай εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2014 достигнутых [ru] достигнутых εκφώνηση 0 ψήφοι