Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/03/2009 lutefisk [en] lutefisk εκφώνηση 0 ψήφοι
14/03/2009 Margarita [en] Margarita εκφώνηση 0 ψήφοι
14/03/2009 Philly cheese steak [en] Philly cheese steak εκφώνηση 0 ψήφοι
14/03/2009 cornbread [en] cornbread εκφώνηση 0 ψήφοι
14/03/2009 po' boy [en] po' boy εκφώνηση 0 ψήφοι
14/03/2009 cracklings [en] cracklings εκφώνηση -1 ψήφοι
14/03/2009 Chili [en] Chili εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2009 norther [en] norther εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2009 wander [en] wander εκφώνηση 6 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/03/2009 treacly [en] treacly εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2009 bin [en] bin εκφώνηση 2 ψήφοι
12/03/2009 hallucinogen [en] hallucinogen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/03/2009 epidemiologist [en] epidemiologist εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 parasitically [en] parasitically εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 parasitical [en] parasitical εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 parasitic [en] parasitic εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/03/2009 parasite [en] parasite εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 chlorenchyma [en] chlorenchyma εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 sclerenchyma [en] sclerenchyma εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 collenchyma [en] collenchyma εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 parenchyma [en] parenchyma εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 spearhead [en] spearhead εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/03/2009 incisive [en] incisive εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/03/2009 screws [en] screws εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 inhibition [en] inhibition εκφώνηση 2 ψήφοι
12/03/2009 exhibition [en] exhibition εκφώνηση 8 ψήφοι
12/03/2009 exhibit [en] exhibit εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/03/2009 quoit [en] quoit εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 sclereid [en] sclereid εκφώνηση 0 ψήφοι
12/03/2009 tracheid [en] tracheid εκφώνηση 0 ψήφοι