Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/07/2011 saboreando-a [pt] saboreando-a εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 máquina de filmar [pt] máquina de filmar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 enceradora [pt] enceradora εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 máquina de lavar roupa [pt] máquina de lavar roupa εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 máquina de lavar louça [pt] máquina de lavar louça εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 secadora [pt] secadora εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 termoacumulador [pt] termoacumulador εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 salgueiros [pt] salgueiros εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 ar condicionado [pt] ar condicionado εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 humidificador [pt] humidificador εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 ferro de engomar [pt] ferro de engomar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 repensou [pt] repensou εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 chamuscou [pt] chamuscou εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 cerebrais [pt] cerebrais εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 aparentava [pt] aparentava εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 bonecas [pt] bonecas εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 respiravam [pt] respiravam εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 danos [pt] danos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 filtraram [pt] filtraram εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 fundiu [pt] fundiu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 remendos [pt] remendos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 transforma [pt] transforma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 quadrada [pt] quadrada εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 Blu-ray [pt] Blu-ray εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 exasperada [pt] exasperada εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2010 rendeu [pt] rendeu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 aborreci [pt] aborreci εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 interrupções [pt] interrupções εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 desolados [pt] desolados εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 retorceram [pt] retorceram εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές