Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/08/2017 George Maillard Kesslère [fr] George Maillard Kesslère εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 capilotade [fr] capilotade εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 priée de venir [fr] priée de venir εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 accaparer [fr] accaparer εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 besace [fr] besace εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 Chiroubles [fr] Chiroubles εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 Caroline Dufaÿs [fr] Caroline Dufaÿs εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 Raoul Vaneigem [fr] Raoul Vaneigem εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 lovelace [fr] lovelace εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 Charles Ratton [fr] Charles Ratton εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 Caroline Reboux [fr] Caroline Reboux εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 bouillon [fr] bouillon εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 tapageur [fr] tapageur εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 Canavaggia [fr] Canavaggia εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 contusionné [fr] contusionné εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 craqueler [fr] craqueler εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 purée ! [fr] purée ! εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 Ernest-Aimé Feydeau [fr] Ernest-Aimé Feydeau εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2017 la cueillette [fr] la cueillette εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2014 Duguay [fr] Duguay εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2014 Sluys [fr] Sluys εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2014 Quaregnon [fr] Quaregnon εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2014 guérit [fr] guérit εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] Caroline Méthot εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2014 Charcenne [fr] Charcenne εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2014 colonne Morris [fr] colonne Morris εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2014 prolonge [fr] prolonge εκφώνηση 0 ψήφοι
15/06/2014 réduirais [fr] réduirais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 Cheval ailé [fr] Cheval ailé εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 les pickpockets [fr] les pickpockets εκφώνηση 0 ψήφοι