Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] fauteuil crapaud εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 aux articles [fr] aux articles εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 j'assemblais [fr] j'assemblais εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 j'exonérais [fr] j'exonérais εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 j'assemblerai [fr] j'assemblerai εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 reprendront [fr] reprendront εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 discal [fr] discal εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 campagnard [fr] campagnard εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 diamètre [fr] diamètre εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 appliquée [fr] appliquée εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 aigle [fr] aigle εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 j'ajouterai [fr] j'ajouterai εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 le rottweiler [fr] le rottweiler εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 canin [fr] canin εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 je suis cash [fr] je suis cash εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 colombe de la paix [fr] colombe de la paix εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 laissez-moi [fr] laissez-moi εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 gueuleton [fr] gueuleton εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 oiseau de passage [fr] oiseau de passage εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 canard boiteux [fr] canard boiteux εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 bâiller aux corneilles [fr] bâiller aux corneilles εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 lait de poule [fr] lait de poule εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 un pickpocket [fr] un pickpocket εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 le cinéma [fr] le cinéma εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 souhaitables [fr] souhaitables εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2013 la bijouterie [fr] la bijouterie εκφώνηση -1 ψήφοι
18/11/2013 moins-values [fr] moins-values εκφώνηση 0 ψήφοι
18/11/2013 Camus [fr] Camus εκφώνηση 0 ψήφοι
15/11/2013 futuribles [fr] futuribles εκφώνηση 0 ψήφοι
15/11/2013 mille deux cents [fr] mille deux cents εκφώνηση 0 ψήφοι