Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/09/2012 théurgie [fr] théurgie εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 idoine [fr] idoine εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 cénacle [fr] cénacle εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 décérébré [fr] décérébré εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 concave [fr] concave εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 tréfonds [fr] tréfonds εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 enrubanné [fr] enrubanné εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 solipsisme [fr] solipsisme εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 fanfaronner [fr] fanfaronner εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 psychopompe [fr] psychopompe εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 héraclite [fr] héraclite εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/09/2012 gorgone [fr] gorgone εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/09/2012 salpêtre [fr] salpêtre εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 Oiseau du paradis [fr] Oiseau du paradis εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 dix millions [fr] dix millions εκφώνηση -1 ψήφοι
13/09/2012 Poufsouffle [fr] Poufsouffle εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 pâton [fr] pâton εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 fat [fr] fat εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 virée [fr] virée εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 steward [fr] steward εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 Julian [fr] Julian εκφώνηση -1 ψήφοι
13/09/2012 cafouiller [fr] cafouiller εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/09/2012 éméché [fr] éméché εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 canonisé [fr] canonisé εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 négocier [fr] négocier εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/09/2012 impunité [fr] impunité εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 médire [fr] médire εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 emmerder [fr] emmerder εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 minéralogique [fr] minéralogique εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 plouque [fr] plouque εκφώνηση 0 ψήφοι