Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/08/2012 hipertensiune [ro] hipertensiune εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 înhumat [ro] înhumat εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 incriminat [ro] incriminat εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 promoţional [ro] promoţional εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 nemulţumitor [ro] nemulţumitor εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 container [ro] container εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 convoca [ro] convoca εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 contor [ro] contor εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 interimat [ro] interimat εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 legionar [ro] legionar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 contracție [ro] contracție εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 concesiona [ro] concesiona εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 comitat [ro] comitat εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 contravenție [ro] contravenție εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 contribui [ro] contribui εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 copulație [ro] copulație εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 cositor [ro] cositor εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 coliziune [ro] coliziune εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 colagen [ro] colagen εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 partea [ro] partea εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 copită [ro] copită εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 afrodita [ro] afrodita εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 Calvinism [ro] Calvinism εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 broderie [ro] broderie εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 Bolivian [ro] Bolivian εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 bipartid [ro] bipartid εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 aserţiune [ro] aserţiune εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 coordonată [ro] coordonată εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 copan [ro] copan εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2012 colorant [ro] colorant εκφώνηση 0 ψήφοι