Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/06/2012 filar prim [ca] filar prim εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 Catalunya independent [ca] Catalunya independent εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 paraplègic [ca] paraplègic εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 tetraplègic [ca] tetraplègic εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 bifurcació [ca] bifurcació εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 projecció [ca] projecció εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 conquistar [ca] conquistar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 subtitulació [ca] subtitulació εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 dues [ca] dues εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 bons àpats [ca] bons àpats εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 marcar [ca] marcar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 divulgar [ca] divulgar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 fluctuar [ca] fluctuar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 dispersar [ca] dispersar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 ferir [ca] ferir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 amenaçar [ca] amenaçar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 caminar [ca] caminar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 prosseguir [ca] prosseguir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 arxivar [ca] arxivar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 diversificar [ca] diversificar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 contraatacar [ca] contraatacar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 convidar [ca] convidar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 infiltrar [ca] infiltrar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 escaramussar [ca] escaramussar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 massacrar [ca] massacrar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 llogar [ca] llogar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 firmar [ca] firmar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 catapultar [ca] catapultar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 avançar [ca] avançar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 competir [ca] competir εκφώνηση 0 ψήφοι