Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/10/2012 cirkonijs [lv] cirkonijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 darmštatijs [lv] darmštatijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 disprozijs [lv] disprozijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 dubnijs [lv] dubnijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 fluors [lv] fluors εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Ķegums [lv] Ķegums εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Ilūkste [lv] Ilūkste εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Jēkabpils [lv] Jēkabpils εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Smiltene [lv] Smiltene εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Limbaži [lv] Limbaži εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Rēzekne [lv] Rēzekne εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Saulkrasti [lv] Saulkrasti εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Kuldīga [lv] Kuldīga εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Subate [lv] Subate εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Priekule [lv] Priekule εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Zilupe [lv] Zilupe εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Lubāna [lv] Lubāna εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Līvāni [lv] Līvāni εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Sabile [lv] Sabile εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Salacgrīva [lv] Salacgrīva εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Salaspils [lv] Salaspils εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 arsēns [lv] arsēns εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 amerīcijs [lv] amerīcijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] dzīvsudrabs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Olaine [lv] Olaine εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Ogre [lv] Ogre εκφώνηση 1 ψήφοι
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] lādēt (maģija) εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] lādēt (ieroci) εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Varakļāni [lv] Varakļāni εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Preiļi [lv] Preiļi εκφώνηση 0 ψήφοι