Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/10/2012 alumīnijs [lv] alumīnijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Anna [lv] Anna εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 dzelzs [lv] dzelzs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 mendeļevijs [lv] mendeļevijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 molibdēns [lv] molibdēns εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 skandijs [lv] skandijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 meitnērijs [lv] meitnērijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Ventspils [lv] Ventspils εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 bismuts [lv] bismuts εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Cēsis [lv] Cēsis εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 kadmijs [lv] kadmijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Dobele [lv] Dobele εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/10/2012 trusis [lv] trusis εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 Ainaži [lv] Ainaži εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 ūdeņradis [lv] ūdeņradis εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 broms [lv] broms εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 rozā [lv] rozā εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 kālijs [lv] kālijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 jods [lv] jods εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 niobijs [lv] niobijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 hlors [lv] hlors εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 kriptons [lv] kriptons εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 skābeklis [lv] skābeklis εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 ksenons [lv] ksenons εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 slāpeklis [lv] slāpeklis εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 silīcijs [lv] silīcijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 litijs [lv] litijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 fosfors [lv] fosfors εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 nobelijs [lv] nobelijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 prazeodīms [lv] prazeodīms εκφώνηση 0 ψήφοι