Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/10/2012 selēns [lv] selēns εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 sērs [lv] sērs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 kobalts [lv] kobalts εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 rubīdijs [lv] rubīdijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 stroncijs [lv] stroncijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 mangāns [lv] mangāns εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 nātrijs [lv] nātrijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 neodīms [lv] neodīms εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 pallādijs [lv] pallādijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 osmijs [lv] osmijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 kalcijs [lv] kalcijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 neons [lv] neons εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 neptūnijs [lv] neptūnijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 sudrabs [lv] sudrabs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 svins [lv] svins εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 tūlijs [lv] tūlijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 rentgenijs [lv] rentgenijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 prometijs [lv] prometijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 radons [lv] radons εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 plutonijs [lv] plutonijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 polonijs [lv] polonijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 protaktīnijs [lv] protaktīnijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 rādijs [lv] rādijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 rēnijs [lv] rēnijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 ogleklis [lv] ogleklis εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 krokodils [lv] krokodils εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 tallijs [lv] tallijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 tantals [lv] tantals εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 magnijs [lv] magnijs εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2012 hroms [lv] hroms εκφώνηση 0 ψήφοι