Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/02/2009 telefonare [it] telefonare εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 fare la spesa [it] fare la spesa εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 atterrare [it] atterrare εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 navigare [it] navigare εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 stagioni [it] stagioni εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 aula [it] aula εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 lezione [it] lezione εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 camino [it] camino εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 sangue [it] sangue εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 termometro [it] termometro εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 tosse [it] tosse εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 raffreddato [it] raffreddato εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 rumoroso [it] rumoroso εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 affollato [it] affollato εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 orchestra [it] orchestra εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 sforzo [it] sforzo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 prenotazione [it] prenotazione εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 utenti [it] utenti εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 telegramma [it] telegramma εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 deposito [it] deposito εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 arredato [it] arredato εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 arredamento [it] arredamento εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 alla salute [it] alla salute εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 cin cin [it] cin cin εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 biglietti [it] biglietti εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 minestra [it] minestra εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 Chianti [it] Chianti εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
17/02/2009 vino rosso [it] vino rosso εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 vino bianco [it] vino bianco εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2009 vino frizzante [it] vino frizzante εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές